Χαιρετισμός Προέδρου

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (ΠΓΗΔ), το οποίο θα διεξαχθεί από 13 έως και 15 Νοεμβρίου 2020.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πρωτοφανείς συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους και συνανθρώπους μας, η Ελληνική Εταιρεία  Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και  Διατροφής αποφάσισε τη διαδικτυακή διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να λάβει χώρα με φυσική παρουσία στην Αθήνα.

Το επιστημονικό πρόγραμμα φέτος θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, στρογγυλά τραπέζια, ένα κλινικό φροντιστήριο στην απεικόνιση του πεπτικού και ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις.

Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα της ΠΓΗΔ από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες και παράλληλα να δώσουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στα μέλη της εταιρείας μας και συναδέλφους παιδιάτρους και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Το 2020 ως αριθμός παραπέμπει σε διπλή αριστεία, συμβολίζοντας τους δύο βασικούς στόχους της εταιρείας μας που είναι: α) η αριστεία στην προσφερόμενη εκπαίδευση στην ΠΓΗΔ, που αφορά τόσο τους ειδικευόμενους παιδιάτρους στο πλαίσιο του νέου, πενταετούς προγράμματος εκπαίδευσης στην Παιδιατρική ειδικότητα, όσο και τους παιδιάτρους που θα επιλέξουν την ΠΓΗΔ για την εξειδίκευσή τους και β) η οργάνωση άριστων υπηρεσιών υγείας στον τομέα της ΠΓΗΔ στη χώρα μας, ισάξιων εκείνων που προσφέρονται στα μεγάλα κέντρα της Ευρώπης, με γνώμονα πάντα το συμφέρον και τις ανάγκες των μικρών ασθενών μας.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των παραπάνω ζητημάτων για την ποιότητα της φροντίδας υγείας που λαμβάνουν τα Ελληνόπουλα στον τομέα της ΠΓΗΔ στη χώρα μας, τα αναδεικνύουμε ως κεντρικά ζητήματα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μας, δίνοντας βήμα και φωνή στους ασθενείς μας και προσδοκώντας στη συμβολή όλων για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και ένα νέο σχεδιασμό ατενίζοντας το μέλλον.

Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής δεσμευόμαστε για ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα, που θα διευρύνει τις γνώσεις όλων μας και θα αναβαθμίσει την κλινική μας πρακτική. Η μεγαλύτερη εγγύηση για την επίτευξη των στόχων του συνεδρίου μας ωστόσο, θα είναι η δική σας αθρόα ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και η ενεργός συμμετοχή σας.

Σας περιμένουμε όλους!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Η Πρόεδρος του Συνεδρίου
και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΠΓΗΔ

 

Χαιρετισμός Προέδρου

Updated on 2020-09-03T01:01:17+03:00, by pediatric-subspec.