Χορηγικές δυνατότητες

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής προσφέρει ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας Ηπατολογίας και Διατροφής. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου:

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
210 3249242
210 3242395
conference@everesttravel.gr
www.everesttravel.grg

Υπεύθυνος χορηγιών & έκθεσης: κος Δημήτρης Αρβανίτης email: darvanitis@everesttravel.gr

Χορηγικές δυνατότητες

Updated on 2020-07-10T11:27:17+03:00, by pediatric-subspec.