Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Το 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Νοεμβρίου 2020, αποκλειστικά διαδικτυακά, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Royal Olympic

Αθαστασίου Διάκου 28, 11743, Αθήνα

http://www.royalolympic.com/

Ποιοι συμμετέχουν

Τις εργασίες του Συνεδρίου προβλέπεται να παρακολουθήσουν περίπου 500-600 Παιδίατροι, Γαστρεντερολόγοι, Παιδοχειρουργοί, Διατροφολόγοι, Ερευνητές, φοιτητές και Ακαδημαϊκοί από όλη την Ελλάδα.

Γλώσσα

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Συνεδρίου εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του συνεδρίου σε όλους τους συνέδρους που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.

Γενικές Πληροφορίες

Updated on 2020-09-09T10:24:57+03:00, by pediatric-subspec.