Χαιρετισμός

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (ΠΓΗΔ), το οποίο θα διεξαχθεί από 13 έως και 15 Νοεμβρίου 2020.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πρωτοφανείς συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους και συνανθρώπους μας, η Ελληνική Εταιρεία  Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και  Διατροφής αποφάσισε τη διαδικτυακή διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να λάβει χώρα με φυσική παρουσία στην Αθήνα.

Περισσότερα

Χορηγικές δυνατότητες

Ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Αρχική

Updated on 2020-10-02T10:47:06+03:00, by pediatric-subspec.