Μοριοδότηση

Το συνέδριο μοριοδοτείται με 23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης / Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CME-CPD credits).

Μοριοδότηση

Updated on 2018-10-03T17:44:37+00:00, by pediatric-subspec.