Μοριοδότηση

Tο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής μοριοδοτείται με 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Μοριοδότηση

Updated on 2019-09-06T14:16:58+02:00, by pediatric-subspec.