Μοριοδότηση

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής θα υποβάλει αίτηση μοριοδότησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Μοριοδότηση

Updated on 2019-07-05T08:03:39+03:00, by pediatric-subspec.