Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (ΕΕΠΓΗΔ).

Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Γραμματέας: Μαρία Ρογαλίδου

 

Μέλη: τα μέλη του Δ.Σ της ΕΕΠΓΗΔ: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Αίγλη Ζέλλου
Σμαραγδή Φεσσάτου
Κωνσταντίνα Δημάκου
Ιωάννης Ξυνιάς

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμη σύντομα.

Οργανωτική Επιτροπή

Updated on 2020-07-10T11:12:25+03:00, by pediatric-subspec.